Temperatura

, ˚C

Produkcja energii z fotowoltaiki

31636,7 kWh

Sekwestracja CO2

25000 ton

dane miesięczne

Szacunek dla surowca

Drewno to naturalny, bezpieczny, piękny i znany ludziom od wieków materiał. To zasób, który eksploatowany w należyty i zrównoważony sposób wciąż się odnawia. Dzieje się to w sposób, który pozostawia nasze środowisko
i klimat w coraz lepszym stanie – w przeciwieństwie do surowców, których pozyskiwanie doprowadza
do niekorzystnych i długotrwałych zmian w krajobrazie lub ekosystemie.

Globalne ocieplenie

O ile społeczność świata nie powstrzyma nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery
w procesie wytwarzania energii z paliw kopalnych, mogą nam zagrażać
co raz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, susze i powodzie,
a nawet w niektórych rejonach świata -głód, brak wody pitnej,
nasilenie się chorób wywołanych zanieczyszczoną wodą
czy pasożytami, migracje milionów uchodźców
klimatycznych i konflikty.

Drzewo

Drzewa na etapie wzrostu pochłaniają i wiążą w swoich tkankach
groźny dla ziemskiego klimatu dwutlenek węgla CO2. Gdy dorastają
do specyficznego dla każdego gatunku rozmiaru, stopień asymilacji
tego gazu i dalszego wzrostu ulega znaczącemu spowolnieniu.
To znak, że trzeba zrobić w lesie miejsce dla kolejnego
pokolenia młodych drzewek.

Odpowiedzialna gospodarka leśna

Wycięte drzewa trafiają do nas z Lasów Państwowych – organizacji stojącej na straży jednego z najcenniejszych zasobów naturalnych. Dzięki wyłącznej
współpracy z tym partnerem jesteśmy pewni, że w miejsce każdego
wyciętego drzewa zostało posadzonych kilka nowych i cykl
pochłaniania dwutlenku węgla, a tym samym ochrony
klimatu planety, zaczął się na nowo.

Cykl życia

W naszych zakładach drzewa, które spełniły swoją rolę w ekosystemie, stają się drewnem. Zapewniając naszym wyrobom najwyższą jakość, trwałość
i estetykę umożliwiamy drzewom trwanie w otoczeniu
naszych klientów przez kolejne lata.

Świadome zakupy

Nabywając produkty z naszej oferty możesz być pewien, że przyczyniasz się do odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz dbasz o czystość atmosfery. Tylko w samym 2019 roku wytworzyliśmy i sprzedaliśmy produkty drewniane, w których podczas swojego życia drzewa zatrzymały 3855 ton CO2 – co jest równoważne z roczną emisją dwutlenku węgla generowaną przez
128 czteroosobowych rodzin.

Energia odnawialna

W naszych staraniach o ochronę klimatu przykładamy dużą wagę do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych z realizowanych procesów przetwórczych. W związku z tym, stawiamy sobie cel ustawicznego
wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych, w całości energii którą wykorzystujemy w naszej działalności. Aby zrealizować ten cel, od
kilku lat inwestujemy w program rozbudowy własnych źródeł fotowoltaicznych, których możliwości osiągnęły obecnie poziom 200 kWp.