menu

ANDREWEX Sp. z o.o.

Zarząd firmy:
Obsługa programu ogrodowego
Piętno 84
62-740 Tuliszków (PL)
fax. (+48) 63 2804141
mail: biuro@andrewex.com.pl

Oddział w Cierpicach:
Drewniane konstrukcje wielkowymiarowe
Sosnowa 14
87-165 Cierpice (PL)
tel. (+48) 56 6744200
fax. (+48) 56 6744204
mail: info@andrewex.com.pl

Oddział w Żeroniczkach:
Żeroniczki 7
62-731 Przykona (PL)
tel. (+48) 63 2794440
fax. (+48) 63 2794444
mail: biuro@andrewex.com.plZgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrewex Sp. z o.o. z siedzibą w Piętnie (62-740), ul Piętno 84, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.