menu

Kierownik Działu Zakupów
Tomasz Rabczewski
tomasz.rabczewski@andrewex.pl 

Specjalista ds. zakupów
Agnieszka Górska
tel. +48/63/2804119
fax. +48/63/2804141
gsm +48/600083394
e-mail: agnieszka.gorska@andrewex.pl

Specjalista ds. zakupów
Konrad Bartczak
tel. +48/63/2804127
fax. +48/63/2804141
gsm +48/696461303
e-mail: konrad.bartczak@andrewex.pl

Kierownik Zaopatrzenia Utrzymania Ruchu
Sławomir Kubka
tel. +48/63/2804121
fax. +48/63/2804141
gsm +48/660690310
e-mail: slawomir.kubka@andrewex.com.pl 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrewex Sp. z o.o. z siedzibą w Piętnie (62-740), ul Piętno 84, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.